Χρυσό βραβείο το Mega!

 
Το χρυσό βραβείο απέσπασε το Μεγάλο Κανάλι για την επικοινωνιακή του εκστρατεία “Mega mou”, στο παγκόσμιο φεστιβάλ της PROMAX (Διεθνούς Ένωσης της τηλεόρασης που βραβεύει τις καλύτερες επικοινωνιακές παραγωγές) το οποίο διεξήχθη στη Νέα Υόρκη από 28-30 Ιουνίου.


 
Το χρυσό βραβείο απέσπασε το Μεγάλο Κανάλι για την επικοινωνιακή του εκστρατεία “Mega mou”, στο παγκόσμιο φεστιβάλ της PROMAX (Διεθνούς Ένωσης της τηλεόρασης που βραβεύει τις καλύτερες επικοινωνιακές παραγωγές) το οποίο διεξήχθη στη Νέα Υόρκη από 28-30 Ιουνίου.

 
Το χρυσό βραβείο απέσπασε το Μεγάλο Κανάλι για την επικοινωνιακή του εκστρατεία “Mega mou”, στο παγκόσμιο φεστιβάλ της PROMAX (Διεθνούς Ένωσης της τηλεόρασης που βραβεύει τις καλύτερες επικοινωνιακές παραγωγές) το οποίο διεξήχθη στη Νέα Υόρκη από 28-30 Ιουνίου.

 
Το χρυσό βραβείο απέσπασε το Μεγάλο Κανάλι για την επικοινωνιακή του εκστρατεία “Mega mou”, στο παγκόσμιο φεστιβάλ της PROMAX (Διεθνούς Ένωσης της τηλεόρασης που βραβεύει τις καλύτερες επικοινωνιακές παραγωγές) το οποίο διεξήχθη στη Νέα Υόρκη από 28-30 Ιουνίου.

Tου βραβείου της εν λόγω καμπάνιας, που προβάλλεται από τον σταθμό από τον περασμένο Φεβρουάριο, προηγήθηκε το χρυσό βραβείο καλύτερου σχεδιασμού On-Air Εταιρικής Εικόνας. Το τελευταίο δόθηκε τον Απρίλιο στην πόλη του Βερολίνου, κατά την ευρωπαϊκή αυτή της φορά διοργάνωση απονομής της Ένωσης.
Η “Mega mou” αναδείχτηκε ανάμεσα σε πολλές διεθνείς και αξιόλογες υποψηφιότητες, κατορθώνοντας έτσι να αποσπάσει την πρωτιά! Κύρια στοιχεία της αποτελούν τα σήματα του σταθμού και ένα πακέτο που προωθεί τις εκπομπές.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!