Τι θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ οι δικηγόροι με μπλοκάκια


Οι δικηγόροι διέπονται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων και δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Γι’ αυτόν το λόγο, δεν εμπίπτουν στην περίπτωση των εξαρτημένων εργαζομένων που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).
Αυτό διευκρινίζει, με δήλωσή του, ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος,

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!