Σεργουλόπουλος: Δεν το βουλώνουν, εκτίθενται από μόνοι τους και ξέρουμε ποιοι είναι

Πλέον δεν ισχύει ότι ίσχυε παλιά και αυτό πρέπει λίγο να το ξεχάσουν όσοι έχουν παλιές νοοτροπίες ή έχουν γαλουχηθεί με αναχρονιστικά πρότυπα
Η κοινωνία είναι τόσο ψιλιασμένοι που, όταν οι άνθρωποι βγαίνουν και μιλάνε υποστηρικτικά σε έναν άνθρωπο που φέρεται να έχει κάνει εγκλήματα και

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!