Οι παγίδες που κρύβουν οι κοινωνικές πλατφόρμες στο ρόλο της ενημέρωσης

Η αποφυγή των ειδήσεων (News Avoidance) είναι ένα φαινόμενο που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η πανδημία COVID-19 τροφοδότησε αυτή την τάση. Το κοινό, λόγω των κακών μαντάτων, έδειξε να γυρίζει την πλάτη στα κλασικά μέσα και προτίμησε για την ενημέρωσή του τις κοινωνικές

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!