Θεραπεία ή ασθένεια;

Αυνανισμός:


Αυνανισμός:

Αυνανισμός:

Αυνανισμός:

η κυριότερη σεξουαλική δραστηριότητα της ανθρωπότητας… Στον19ο αιώνα, ήταν ασθένεια. Στον 20ο, είναι θεραπεία! 
Θεραπεία ή ασθένεια; Παν μέτρον άριστον αγαπημένοι!ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!