Αντιδράσεις για το νέο νομοθετικό σχέδιο της παιδείας

Όλες σχεδόν οι προτεινόμενες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταρρυθμίσεις (βλ.άρθρο Προβληματισμοί μιας φοιτήτριας επί του νέου νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 4/7/2011) απορρίφθηκαν από τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ το Σαββατοκύριακο, οι οποίοι έκαναν έκκληση για υπεράσπιση της παιδείας.

Όλες σχεδόν οι προτεινόμενες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταρρυθμίσεις (βλ.άρθρο Προβληματισμοί μιας φοιτήτριας επί του νέου νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 4/7/2011) απορρίφθηκαν από τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ το Σαββατοκύριακο, οι οποίοι έκαναν έκκληση για υπεράσπιση της παιδείας.

Όλες σχεδόν οι προτεινόμενες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταρρυθμίσεις (βλ.άρθρο Προβληματισμοί μιας φοιτήτριας επί του νέου νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 4/7/2011) απορρίφθηκαν από τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ το Σαββατοκύριακο, οι οποίοι έκαναν έκκληση για υπεράσπιση της παιδείας.

Όλες σχεδόν οι προτεινόμενες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταρρυθμίσεις (βλ.άρθρο Προβληματισμοί μιας φοιτήτριας επί του νέου νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 4/7/2011) απορρίφθηκαν από τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ το Σαββατοκύριακο, οι οποίοι έκαναν έκκληση για υπεράσπιση της παιδείας.

Επιπλέον, αντιτάχθηκαν στις αλλαγές σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Αναμενόμενες κατα τη γνώμη μου οι αντιδράσεις και καθ’όλα λογικές! 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!