5′ λεπτά στη Βιβλιοθήκη της Βουλής – Η νέα παραγωγή του καναλιού της Βουλής


Ανεκτίμητοι θησαυροί φυλάσσονται στην Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και φωτί­ζουν την ιστορική, πνευματική και  πολιτική διαδρομή της χώρας. Τα πρώτα βιβλία που τυπώ­θηκαν στα ελληνικά λίγο μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, εκδόσεις του 17ου και 18ου αιώνα, βιβλία-κειμήλια του ελληνικού Διαφωτισμού, της Επανάστασης του ΄21 και των απαρχών του ελληνικού κράτους, συντηρημένα, βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Μαζί με νεότερες Βιβλιοθήκες, Συλλογές προσωπικών αντικειμένων και αρχείων, που κατά καιρούς έχουν δωρισθεί στη Βουλή και στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη.

Η νέα τηλεοπτική παραγωγή της Τηλεόρασης της Βουλής « 5΄ στη Βιβλιοθήκη της Βουλής – Συλλέγοντας την Ιστορία» που θα προβάλλεται εμβόλιμα με 5λεπτη διάρκεια κατά τη διάρκεια του προγράμματος, από αυτό τον Μάρτιο στη Βουλή Τηλεόραση, εστιάζει στις δεκάδες Συλλογές πολιτικών προσωπικοτήτων και ανθρώπων του πνεύματος, οι οποίες κατά καιρούς δωρίσθηκαν και φυλάσσονται ταξινομημέ­νες στην Βιβλιοθήκη της Βουλής, καθώς και στις Ειδικές Συλλογές της Βουλής. Με την πα­ρουσίαση μοναδικών ντοκουμέντων αναδεικνύονται βασικές πτυχές της προσωπικότητας των δωρητών, αλλά και ψηφίδες της νεότερης ιστορίας μας.

Έρευνα – παρουσίαση: Γιώργος Γιουκάκης. Διεύθυνση παραγωγής : Ελευθερία Μελενίκου. Σκηνοθετική επιμέλεια : Δέσποινα Χονδροκούκη. Ιστορική επιμέλεια : Δρ Μαρία Βλασσοπού­λου, προϊσταμένη της Μπενακείου Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, Δρ Θοδωρής Κου­τσογιάννης, Έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων.

διαβάστε περισσότεραΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!