Σφραγίζουν με ΝΟΤΑΜ τον εναέριο χώρο της Αττικής λόγω της κηδείας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Φρούριο η Αθήνα για την κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου. Την Κυριακή εκδόθηκε NOTAM, η οποία θα ισχύσει την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου και προβλέπει για συγκεκριμένες ώρες το κλείσιμο του εναέριου χώρου του κέντρου των Αθηνών για την κηδεία.
Οι περιορισμοί φαίνονται στον παρακάτω χάρτη και

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!