1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OLIVE MEDIA Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ.Κηφισίας 36, εκδότρια του περιοδικού “PEOPLE” στο εξής καλούμενη «o Διοργανωτής» σεσυνεργασία με την εταιρεία «PAPADAKIS TRAVEL» η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών 280),στο εξής καλούμενη «η Εταιρεία» διοργανώνει διαγωνισμό μέσω SMS στο περιοδικό “PEOPLE”από το Σάββατο 31.12.2016 ώρα 06.00 έως την Τετάρτη 4.1.2017 και ώρα 13.00 με δώρο έναπλήρες πακέτο ταξιδίου για ένα (1) ζευγάρι στο χιονοδρομικό κέντρο Bansko για τις 25/1/2017,συνολικής αξίας 450€.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, αναγνώστες τουπεριοδικού “PEOPLE” και άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, τηςΕταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, όπως επίσης οι προμηθευτές τους ήεταίροι τους, οι εργαζόμενοι στο σύνολο των διαφημιστικών εταιρειών που τυχόν εμπλακούν στονΔιαγωνισμό, καθώς και οι οικογένειες όλων των ανωτέρω εργαζόμενων μέχρι β΄ βαθμούσυγγένειας.

3. Ο Διοργανωτής θεωρεί, ότι αυτός που συμμετέχει στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτούsms είναι ο κάτοχος ή αυτός που έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM,που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.

4. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει στο sms τα εξής στοιχεία: «PEOPLE» (κενό)«BANSKO» (κενό) «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» και να το αποστείλει στο 54777. Το κόστος κάθεμηνύματος είναι €1,00 + Φ.Π.Α 24%.

5. Κάθε συμμετοχή, που θα σταλεί εκτός των ανωτέρω (υπό 1) χρονικών πλαισίων θεωρείταιεκπρόθεσμη και ως εκ τούτου μη έγκυρη. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν μόνον όσοιδιαγωνιζόμενοι έστειλαν έγκυρη συμμετοχή. Στις 4.1.2017 στις 15.00 θα διενεργηθεί κλήρωση σταγραφεία του «διοργανωτή» από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής.

6. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί από τον Διοργανωτή τηλεφωνικά στη SIM κάρτα πουαντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμόγια την ημερομηνία και τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους. Η παραλαβή του δώρου, πρέπεινα γίνει υποχρεωτικά το αργότερο εντός 10 ημερών από την επικοινωνία του νικητή, άλλως ονικητής χάνει το δικαίωμα του στο δώρο. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζετε, δενανταλλάσσετε και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.Το δώρο είναι αποκλειστικά για την εκδρομή στις 25/1/2017 και περιλαμβάνει: μεταφορά μεπολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο, 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή στοξενοδοχείο Royal Park 4*, ελεύθερη χρήση Spa (εσωτερική πισίνα, jacuzzi, σάουνα, χαμάμ),έμπειρο συνοδό και ασφάλεια αστικής ευθύνης.

7. Ρητά δηλώνεται ότι η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, που διαχειρίζεται τη λήψη των SMS θαδιατηρεί αποκλειστικά και μόνο καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού όλα τα αποστελλόμενα απότους συμμετέχοντες μηνύματα, καταγράφοντας συγχρόνως τη συγκεκριμένη ημερομηνία καιχρονική στιγμή (ώρα και δευτερόλεπτο) αποστολής τους, καθώς και τον αριθμό της κάρτας SIMμέσω του οποίου έχει αποσταλεί το SMS μήνυμα.

8. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί από τον Διοργανωτή απόλυτηεχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για κανένα απολύτως λόγο παρά μόνοκατά το στάδιο της επιβεβαίωσης του νικητή του Διαγωνισμού και για την επικοινωνία του
περιοδικού μαζί του και ακολούθως όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται απότον Διοργανωτή. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων συνιστάανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού.

5