Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συνεργείων για τα ηλετροκίνητα οχήματα

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία των συνεργείων που αναλαμβάνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.
Ειδικότερα, η ΚΥΑ

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!