Οι νέες ρυθμίσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και την προστασία των ΑΕΙ

Τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.opengov.gr/ypepth/?p=5849.
Ακολουθούν σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις
1) Με δυο λόγια, τι ρυθμίσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο;
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!