Η σύγκριση ελληνικού και ιταλικού στρατού λίγο πριν τον πόλεμο του 1940

28η Οκτωβρίου: Από έκτης πρωινής σήμερον περιερχόμεθα εις εμπόλεμον κατάστασιν προς Ιταλίαν. Άμυνα Εθνικού εδάφους διεξαχθή βάσει διαταγών ας έχετε. Εφαρμόσατε σχέδιον επιστρατεύσεως.Η λακωνική συντομία της πρώτης αυτής διαταγής με είκοσι μία λέξεις, από το Αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο προς τους διοικητές των Μεγάλων Μονάδων, μαρτυρεί

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!