Εμβόλιο: Λέξη της Χρονιάς και για το Λεξικό Merriam-Webster

Το εμβόλιο (vaccine) ανακηρύχθηκε σήμερα λέξη της χρονιάς από το περίβλεπτο διαδικτυακό αμερικανικό λεξικό Merriam-Webster με το σκεπτικό ότι, εκτός από το κυριότερο φαρμακευτικό σκεύασμα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19, υπήρξε επίσης πολιτικό επιχείρημα και πηγή διχασμού.
«Είναι σπάνιες οι λέξεις που μπορούν να

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!