Γιατί κάποιοι δεν ζητούν ποτέ συγγνώμη


Κάποια άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να ζητήσουν συγγνώμη, ακόμη και για ήσσονος σημασίας ζητήματα, που συχνά προκαλούν ανώφελες αντιπαραθέσεις.
Η εύθραυστη αίσθηση του εγώ
Η απροθυμία των ανθρώπων να απολογούνται εκλαμβάνεται, συνήθως, ως άμυνα ή υπερβολική περηφάνια. Όμως μια βαθύτερη ψυχολογική ματιά δείχνει πως η άρνηση να

πηγήΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!