Η Παγκόσμια Έκθεση Κινδύνου (Global Risk Report) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εδώ και οχτώ συναπτά έτη τοποθετεί τις κρίσεις που σχετίζονται με το νερό μεταξύ των πέντε κορυφαίων κινδύνων όσον αφορά τον αντίκτυπό τους.

Στην πιο πρόσφατη έκδοση της έκθεσης, το νερό παραμένει κομμάτι ενός συνόλου άλλων κινδύνων που θεωρούνται ότι έχουν μεγάλη πιθανότητα να συμβούν αλλά και πολύ υψηλό αντίκτυπο. Στους κινδύνους αυτούς περιλαμβάνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές, η αποτυχία προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές καταστροφές, η απώλεια βιοποικιλότητας και η κατάρρευση οικοσυστημάτων, οι διακρατικές συγκρούσεις και η μεγάλης κλίμακας ακούσια μετανάστευση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο fortunegreece.com