Απογραφή 2021: Περιοχές που αυξήθηκε και μειώθηκε ο πληθυσμός. Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα


Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.432.481 άτομα και ο αριθμός είναι μειωμένος κατά 383.805 άτομα δηλαδή 3,5% σε σχέση με τους 10.816.286 κατοίκους που είχαν καταγραφεί στην απογραφή το 2011. Βέβαια, οι γυναίκες συνεχίζουν να αποτελούν την πλειονότητα,

πηγήΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!