Ανατροπές σε υπερωρίες, 8ωρο και γονικές άδειες φέρνει το νέο εργασιακό


Το νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, κοινωνικές αντιδράσεις αλλά και διχασμό ακόμη και των σωματείων των εργαζομένων φέρνει την δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου με παροχή ρεπό, αυξάνει το όριο των υπερωριών, προβλέπει και άδεια πατρότητας ενώ για πρώτη φορά καθιερώνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
Ανατροπές στον εργασιακό χάρτη φέρνουν οι ρυθμίσεις του νέου νομοσχέδιου για περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα καθώς μεταξύ άλλων αλλάζει το καθεστώς για το 8ωρο, τις υπερωρίες και τις γονικές άδειες.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά από αίτηση του εργαζόμενου θα μπορεί να απασχολείται έως 10 ώρες την ημέρα χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Αναπληρώνοντας τις έξτρα ώρες με ρεπό, άδεια ή μειωμένο ωράριο άλλη ημέρα εντός του εξαμήνου.

Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος θα μπορεί να εργαστεί 4 ημέρες την εβδομάδα από 10 ώρες και την 5η ημέρα να παίρνει ρεπό.

Με τις νέες ρυθμίσεις οι νόμιμες υπερωρίες αυξάνονται σε 150 ώρες το χρόνο για όλους τους κλάδους. Η πρόσθετη αμοιβή για τις υπερωρίες ορίζεται στο 40% του ωρομισθίου.

«ΦΡΕΝΟ» ΣΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σταδιακά από το 2022 καθιερώνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας όπου θα καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας του εργαζομένου, οι υπερωρίες, οι άδειες και τα διαλειμμάτα και θα αποτελέσει βασικό όπλο για την καταπολέμηση της «μαύρης» και αδήλωτης εργασίας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Αλλαγές στο καθεστώς των γονικών αδειών φέρνει το νέο νομοσχέδιο. Ο πατέρας θα λαμβάνει άδεια 14 ημερών με αποδοχές κατά τη γέννηση του παιδιού και θα απαγορεύεται η απόλυση του για 6 μήνες.

Παράλληλα και στους δύο γονείς χορηγείται άδεια 4 μηνών επιδοτούμενη για τους 2 πρώτους μήνες από τον ΟΑΕΔ.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Δικλείδες ασφαλείες μπαίνουν για πρώτη φορά στην εργασία εξ αποστάσεως. Αφού θεσμοθετείται το δικαίωμα της “αποσύνδεσης” από τον υπολογιστή, κι έτσι ο εργαζόμενος δεν θα είναι υποχρεωμένος να απαντά σε τηλέφωνα και email εκτός του ωραρίου εργασίας του, ενώ το κόστος τους εξοπλισμού θα καλύπτεται από τον εργοδότη.

megatv

πηγήΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!