Τί είναι ο “Δουνουτάς”;

Εσύ ξέρεις;

Εσύ ξέρεις;

Εσύ ξέρεις;

Εσύ ξέρεις;

Το στέλεχος ή ο υποστηρικτής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είτε ξένος είτε εγχώριος. Και γενικότερα όποιος πιστεύει ότι “ένας δονητής μας χρειάζεται” κατά το “ένας Παπαδόπουλος μας χρειάζεται” ή “αν δεν υπήρχε δονητής θα έπρεπε να τον εφεύρουμε”.
Συχνά το βλέπουμε στην πάγια φράση Βρυξελλιώτες και Δουνουτάδες, όπου πρόκειται για δύο αλληλοπεριχωρούμενες/ αλληλεπικαλυπτόμενες πλην διακριτές οντότητες, όπως λέμε κλέφτες κι αρματολοί ή Γραμματείς και Φαρισαίοι ένα πράγμα.
Ήτοι, ενώ και οι δύο είναι υποστηρικτές των κουτόφραγκων, ο βρυξελλιώτης διατηρεί κάποιο σεβασμό για τον ευρωπαϊκό θεσμικό πολιτισμό, είναι γενικά πιο ευρωκεντρικός, ενώ ο Δουνουτάς είναι πιο αμερικανάκι και οι φίλοι του τον φωνάζουν Τζέφρι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!