Θα γίνει βούκινο

Απο πού βγήκε αυτή η φράση;


Απο πού βγήκε αυτή η φράση;

Απο πού βγήκε αυτή η φράση;

Απο πού βγήκε αυτή η φράση;

Προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ουσιαστικό βυκάνη η οποία ήταν ενα κέρατο βοδιού που παρήγαγε μπάσο και ισχυρά διαπεραστικό ήχο.
Κατά τα Ρωμαϊκά χρόνια εξελίχθηκε σε σάλπιγγα από χαλκό η εξακολούθησε να είναι από κέρατο αλλά σε βελτιωμένη μορφή. Κατά τα μετέπειτα βυζαντινά χρόνια απαντάται πλέον ως βούκινο και χρησιμοποιείται στις μάχες για να κατευθύνει τους στρατιώτες.

Λέγεται όταν διασπείρεται μια αρνητική φήμη ή πληροφορία για κάποιον που αφορά προσωπικά του συνήθως δεδομένα.
Η φράση λοιπόν “έγινε βούκινο” προήλθε από την ένταση του ήχου που ήταν πολύ δυνατή για την εποχή. Στο ίδιο πνεύμα και η παροιμία “ο κόσμος τό ‘χει βούκινο κι εμείς κρυφό καμάρι”.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!