Τέμπη: Ποινική δίωξη για κακουργήματα κατά 23 ατόμων για τη σύμβαση 717


Ποινική δίωξη για κακουργήματα κατά 23 ατόμων για τη σύμβαση 717. Το γραφείο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων της Αθήνας εντόπισε ποινικές ευθύνες για σοβαρά κακουργήματα σχετικά με τη σύμβαση 717 που αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και οι παραλείψεις συνδέονται με το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μετά την ολοκλήρωση της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που ολοκληρώθηκε εντός ενός έτους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος 23 προσώπων – 18 εκ των οποίων είναι δημόσιοι υπάλληλοι –  για σειρά κακουργηματικών πράξεων όπως απάτη,  απιστία, ψευδή βεβαίωση ,με σκοπό τον παράνομο προσπορισμό οφέλους, ηθική αυτουργία στην απάτη και τις ψευδείς βεβαιώσεις.

Συγκεκριμένα με βάση το αποδεικτικό υλικό και μετά την παροχή εξηγήσεων που έδωσαν τα ποινικά ελεγχόμενα με την ιδιότητα του υπόπτου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος:

  • 14 δημοσίων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ, για απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις. Δύο εξ αυτών κατηγορούνται, επίσης, για ψευδή βεβαίωση με σκοπό τον προσπορισμό αθέμιτου οφέλους σε άλλον·
  • 4 δημοσίων υπαλλήλων της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), για απιστία κονδυλίων·
  • 5 νομίμων εκπροσώπων και υπαλλήλων της Αναδόχου Κοινοπραξίας, για ηθική αυτουργία σε απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση με σκοπό τον προσπορισμό αθέμιτου οφέλους σε άλλον.

Σύμφωνα με την ποινική έρευνα, χορηγήθηκαν συνολικά επτά παράνομες παρατάσεις της αρχικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ. Για τον λόγο αυτό, μετά την πάροδο περισσότερων από εννέα ετών από την υπογραφή της Σύμβασης 717, το έργο δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εικάζεται από τις αρμόδιες αρχές  ότι οι υπάλληλοι της Διαχειριστικής Αρχής, που ήταν υπεύθυνοι για την διαχείριση των κονδυλίων, ενήργησαν κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διαχείρισης αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε στον αρμόδιο Έλληνα εισαγγελέα αντίγραφο της δικογραφίας προκειμένου να ερευνηθεί η τυχόν τέλεσης της  πράξης της παράβασης καθήκοντος από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Ελληνικής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) της Ελλάδας, στους οποίους ανατέθηκε από τις εθνικές Εισαγγελικές Αρχές η διενέργεια ελέγχου σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717.

διαβάστε περισσότεραΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!