Έρχεται το γερμανικό σύστημα στην επαίδευση;

Συνδυασμός εργασίας με τις σπουδές δηλαδή.


Συνδυασμός εργασίας με τις σπουδές δηλαδή.

Συνδυασμός εργασίας με τις σπουδές δηλαδή.

Συνδυασμός εργασίας με τις σπουδές δηλαδή.

 

Σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης στα πρότυπα των δικών τους τεχνικών λυκείων και ΤΕΙ, το οποίο θα συνδυάζει την εργασία με τις σπουδές ή τούμπαλιν θέλουν να εισάγουν οι Γερμανοί από το 2014 στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το επονομαζόμενο σύστημα “διπλής εκπαίδευσης” (dual system) που εξισώνει την επαγγελματική εκπαίδευση με την εργασιακή εμπειρία, η οποία θα λαμβάνει χώρα στις επιχειρήσεις και όχι στα σχολεία – ένα σύστημα που εφαρμόζεται όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην Αυστρία και την Ολλανδία.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στον Έλληνα υπουργό Παιδείας Κων. Αρβανιτόπουλο, ο οποίος εμφανίστηκε αρκετά επιφυλακτικός και προβλέπει τη μείωση της ανεργίας εφόσον οι εκπαιδευόμενοι θα ανταμείβονται για την εργασία τους με συμβολικούς μισθούς, ενόσω σπουδάζουν.

Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι η εφαρμογή του “σχεδίου Αθηνά” για τις συγχωνεύσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και την κατάθεση των νομοσχεδίων για την αναμόρφωση του γενικού και του επαγγελματικού Λυκείου προέχει της συγκεκριμένης πρότασης, την οποία προτίθεται να μελετήσει σε όλες τις παραμέτρους της, καθώς προκύπτουν ουσιώδη ερωτήματα, όπως το αν το συγκεκριμένο μοντέλο θα προβλέπει τη μελλοντική δέσμευση των επιχειρήσεων να εντάσσουν τους πρώην εκπαιδευόμενους στην παραγωγή με κανονικούς μισθούς.

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!