Ακρόαση και (audition) για την υπερπαραγωγή που ετοιμάζει ο Διονύσης Ζάχος

Τρίτη 18 Ιουνίου ακρόαση (audition) έναρξη: ώρα 6μ.μ.

Βλέπουμε Γυναίκες μόνο στο Luigi Athens (πρώην Μοστρού)

οδός Μνησικλέους 22 (και Λυσίας) στην Πλάκα.

Τραγούδι, χορό, πρόζα.

Προετοιμασία, 1 τραγούδι και μικρό μονολογικό σας.