Χάκαραν από την πολεοδομία Ρόδου υπολογιστές του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

Με έγγραφο που απέστειλε την 3η Ιουλίου 2020 στον Δήμο Ρόδου ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Τμήμα Κυβερνοασφάλειας) του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Αγγελος Κουλός ενημερώθηκε η δημοτική αρχή ότι πραγματοποιούνται προσπάθειες παραβίασης της υποδομής του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης από ηλεκτρονικό ίχνος που βρίσκεται στην

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!