Τρίωρη άδεια απουσίας εργαζομένου για δωρεάν έλεγχο COVID-19

Εργαζόμενος ο οποίος επιλέγεται για δωρεάν έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής του στην ειδική πλατφόρμα και εφόσον η ώρα διενέργειας του ελέγχου ορίζεται εντός του νομίμου ωραρίου εργασίας του, δικαιούται άδεια για τρεις ώρες με άδεια του εργοδότη του, χωρίς περικοπή των

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!