Τρίτη και 13: Δοξασίες και προκαταλήψεις για την πιο γρουσούζικη μέρα του χρόνου


Τρίτη και 13 γράφει σήμερα το ημερολόγιο και για πολλούς θεωρείται η πιο γρουσούζικη ημέρα του χρόνου.
Δεισιδαιμονία που απαντάται στους Έλληνες και τους Ισπανόφωνους λαούς. Γενικώς, η Τρίτη θεωρείται αποφράς ημέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς. Όταν συμπίπτει Τρίτη και 13, οι

πηγήΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!