Το 82% των εφήβων και νέων έχει γίνει μάρτυρας παραβιάσεων δικαιωμάτων των παιδιών


Το 82% των εφήβων και νέων δηλώνει ότι έχει υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας κάποιας παραβίασης δικαιώματος άλλου παιδιού, ενώ είναι μικρός ο αριθμός των νέων που είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα δικαιώματα των παιδιών, όπως αυτά διατυπώνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.Τα παραπάνω

πηγήΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!