Σύσταση για τον προσωρινό περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών προς την ΕΕ

Το Συμβούλιο των κρατών μελών ενέκρινε σύσταση της Κομισιόν για την τροποποίηση της σύστασης σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών στην ΕΕ και την πιθανή άρση αυτού του περιορισμού.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα επιδημιολογικά κριτήρια για

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!