Συντάξεις: Πόσο κουρεύονται – Αναδρομικά οι περικοπές. Ποιοι θα χάσουν εισοδήματα


Στα 1.760,20 ευρώ θα περιοριστεί, αναδρομικά από την 1η Ιουνίου και έως τις 31/12/2018, κάθε καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη που υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ μεικτά και στα 3.000 ευρώ το μηνιαίο εισόδημα για όσους λαμβάνουν περισσότερες συντάξεις είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο είτε από άλλα Ταμεία.

Το «σήμα» για την επιβολή των νέων πλαφόν του ν. Κατρούγκαλου και την αναδρομική παρακράτηση των διαφορών από τις συντάξεις που θα χορηγηθούν το 2017 δίνει εγκύκλιος την οποία υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος. Με βάση την εγκύκλιο, που αφορά πολιτικούς και στρατιωτικούς:

• Το ανώτατο μηνιαίο όριο ατομικής σύνταξης μέχρι τις 31/12/2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ. Ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό, η τυχόν συγκαταβαλλόμενη με αυτή προσωπική διαφορά καθώς και τα τυχόν συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη επιδόματα (εξομάλυνσης, τέκνων, συζύγου αναπηρίας κλπ), αφαιρουμένων των μνημονιακών μειώσεων. Στο ποσό των 2.000 ευρώ, που προκύπτει, θα υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ ενώ ηκράτηση για υγειονομική περίθαλψη θα υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, μετά την αφαίρεση της κράτησης για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ. Σ καμία περίπτωση, βέβαια, το νέο καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό της σύνταξης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν…

• Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις, από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει, επίσης έως τις 31/122018, το ποσό των 3.000 ευρώ.

Αν η μία ή περισσότερες από τις καταβαλλόμενες στο ίδιο πρόσωπο συντάξεις έχει/έχουν περιορισθεί, λόγω ανωτάτου ορίου σύνταξης των 2.000 ευρώ, ως καθαρό ποσό θα λαμβάνεται 1.767,20€ προ φόρου, για κάθε μία από τις συντάξεις. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξει: Η 1η περιορίζεται στα 1.767,20 ευρώ και η δεύτερη ανέρχεται σε 1.350 ευρώ (καθαρό ποσό προ φόρου).

Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20 ευρώ (1.767,20 ευρώ + 1.350 ευρώ). Το ποσό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000 ευρώ) κατά 117,20 ευρώ. Επομένως το σύνολο του καθαρού καταβαλλόμενου ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα περιορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,20 ευρώ σε αυτές. Κατόπιν των ανωτέρω η μεν πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44 ευρώ, η δε δεύτερη κατά 50,76 ευρώ. Έτσι το καθαρό ποσό προ φόρου της μεν πρώτης σύνταξης θα διαμορφωθεί σε 1.700,76 ευρώ (1.767,20 – 66,44), της δε δεύτερης σε 1.299,24 ευρώ (1.350 – 50,76).

 

imerisia

πηγήΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!