Μπόνους 900 ευρώ τον μήνα για απόκτηση διδακτορικού

Το ποσό των 900 ευρώ μηνιαίως και για διάστημα από ένα έως και τρία έτη θα «μοιράσει» το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) σε υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ), οι οποίοι θα επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο διεξαγωγής υψηλού επιπέδου έρευνας.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της νέας (τρίτης)

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!