Δημόσιο: Νέος προσωπικός αριθμός για όλες τις συναλλαγές

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού φέρνει μεγάλες αλλαγές στις συναλλαγές με το Δημόσιο. Μια από αυτές είναι ότι καθιερώνεται ο προσωπικός αριθμός (ΠΑ) ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημοσίουτομέα.
Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από δώδεκα (12)

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!