Αλλιώς η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, ποιες προϋποθέσεις ορίζει νομοσχέδιο

Σχέδιο νόμου υπουργείου Εργασίας για την ασφαλιστική ενημερότητα. Απλουστεύεται η διαδικασία για χορήγησή της ενώ ορίζονται προϋποθέσεις. 
Οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ορίζονται σε σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!