Ένας τραυματίας από πυρκαγιά σε βιοτεχνία επίπλων στο Σχηματάρ

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!