Έλληνες και Τούρκοι: Που συμφωνούμε, που διαφωνούμε – Σημεία Τριβής και Ευκαιρίες Συνύπαρξης

Το πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ σχεδίασε μια έρευνα κοινής γνώμης που καταγράφει τις στάσεις και τις απόψεις των πολιτών για τα ελληνοτουρκικά θέματα και τις σχέσεις των δύο χωρών, η οποία έτρεξε ταυτόχρονα σε Ελλάδα και Τουρκία. Έλληνες και Τούρκοι την ίδια χρονική περίοδο, απάντησαν

πηγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!