Έκπτωση στα εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νησιά


Έκπτωση στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δομές εκπαίδευσης των νησιών της χώρας και θέλουν μεταβούν στους τόπους μόνιμης διαμονής τους για τις εορτές, θα παρέχουν ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Μετά από πρωτοβουλία των υπουργείων Ναυτιλίας και Παιδείας & Θρησκευμάτων θα προσφέρουν στους αναπληρωτές δασκάλους και

πηγήΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ!